КОНТРОЛ ИНВЕСТ ЕООД | Строителен надзор
Контрол-Инвест ЕООД предоставя услуги в областта на строителния надзор, сертифициране на сгради и съоръжения и изготвяне на технически паспорти.
оценка, съответствие, строителен, надзор, строителството, инвеститорски, контрол, координация, безопасност, здраве, обследване, енергийна, ефективност, сертифициране, изготвяне, технически, паспорти, недвижими, имоти, машини, съоръжения, търговски, предприятия, вземания
7547
page-template-default,page,page-id-7547,page-child,parent-pageid-18,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Строителен надзор

Античен културно - комуникационен комплекс „Сердика”, гр. София

Античен културно – комуникационен комплекс „Сердика”, първи етап, втори и трети етап – строителен надзор.

Обща стойност на обекта: 18 млн. лева

Национална галерия „Квадрат 500”, гр. София

Национална галерия „Квадрат 500”, гр. София оценка на съответствието и строителен надзор.

Античен стадион Пловдив

Ревитализация на Античен стадион Пловдив по Проект BG 0041 “Античния стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване”, ЦГЧ на гр. Пловдив – оценка на съответствието и строителен надзор.

УМБАЛ „Каспела“, гр. Пловдив

УМБАЛ „Каспела“, гр. Пловдив оценка на съответствието и строителен надзор.

Реконструкция на безистен в „Културно - Информационен Център”, гр. Ямбол

Реконструкция на безистен в „Културно – Информационен Център”, гр. Ямбол – строителен надзор.

Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Селена”, гр. Пловдив

Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Селена”, гр. Пловдив, бул. ”Пещерско шосе” №80  оценка на съответствието и строителен надзор.

Консервация, експониране и социализация на археологически обекти на НАР „КАБИЛЕ”, област Ямбол

Консервация, експониране и социализация на археологически обекти на НАР „КАБИЛЕ” с подобекти”: „Базилика 1”, „Късноантична баня”, „Атракция”; Рехабилитация на туристическа инфраструктура на НАР „КАБИЛЕ” с подобекти: „Ограда на стоманени колове и тел”, „Навес – изгледна  площадка”, „Пешеходен  мост”, находящ се в местност „Хисарлъка” в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа, обл. Ямбол – строителен надзор.

Предприятие за производство на електро-компоненти ниско и средно напрежение „АББ“ 1 и 2

Предприятие за производство на електро-компоненти ниско и средно напрежение „АББ“ 1 и 2, с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив оценка на съответствието и строителен надзор.

Обща стойност на обекта: 24 млн. евро

Детска градина „Котаракът в чизми”, гр. Пловдив

Детска градинаКотаракът в чизми”, гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ №30 – строителен надзор, издаване на сертификат за проектни енергийни характеристики.

Фотоволтаична Електрическа Централа, в землище с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

Фотоволтаичен парк с мощност 50MW, Външно ел. захранване, БКТП, в землище с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив – оценка на съответствието и строителен надзор.

Обща стойност на обекта: 150 млн. евро

Дванадесет класно училище с физкултурен салон, с. Маноле

Дванадесет класно училище с физкултурен салон, с. Маноле, общ. Марица, обл. Пловдив – строителен надзор, изготвяне на технически паспорти и енергийни сертификати.

Малката Базилика от Филипопол, гр. Пловдив

Консервация, реставрация, експониране и изграждане назащитно покритие на „Малката Базилика от Филипопол”, гр. Пловдив оценка на съответствието и строителен надзор.

НИАР „Плиска”, гр. Плиска

Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска”, в землище на гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. Шумен – строителен надзор.

Магазин, сервиз за мотокари и резервни части, административна сграда и газово стопанство „Апекс“

Магазин, сервиз за мотокари и резервни части, административна сграда и газово стопанство „Апекс“, гр. Пловдив оценка на съответствието и строителен надзор.

Римска Крепост - „Сексагинта Приста”

Възстановяване и социализация на Римска Крепост „Сексагинта Приста” – ремонт и рехабилитация на съществуващи постройки, алейни мрежи и ограда; Монтаж на нова ограда и порта откъм ул. ”Одрин”; Монтаж на временни съоръжения – тип павилион; Навес за макет на кораба „Пристис”; Реплика на светлинен фар от римския лимес, находящ се в гр. Русе – строителен надзор.

Складова база на промишлени стоки, шоурум и офиси

Складова база на промишлени стоки, шоурум и офиси, с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив оценка на съответствието и строителен надзор.

Благоустрояване и обслужваща постройка

Благоустрояване и обслужваща постройка, находящ се в землище с. Кабиле, общ. Тунджа, обл. Ямбол – строителен надзор.

Търговско-логистичен център за търговия на едро и дребно с инструменти и градинска селско-стопанска техника

Търговско-логистичен център за търговия на едро и дребно с инструменти и градинска селско-стопанска техника, в с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив оценка на съответствието и строителен надзор.

Паметник на културата „Старата Турска Баня”, с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград

Консервация, реставрация, експониране на сграда паметник на културата „Старата Турска Баня” и благоустряване на околното пространство – находящ се в с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград – строителен надзор.

Халета на Централен склад на “Кауфланд България ЕООД енд КО” КД

Халета на Централен склад на  “Кауфланд България ЕООД енд КО” КД, с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив оценка на съответствието и строителен надзор.

Обща стойност на обекта: 40 млн. евро

Пешеходна зона в Стар Център, гр. Смолян

Реновация на пешеходна зона в Стар Център, гр. Смолян по проект: „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян”  по ОПРР 2007-2013 строителен надзор.

Жилищна сграда с 2 магазина за промишлени стоки, гр. Пловдив

Жилищна сграда с 2 магазина за промишлени стоки, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” №89 оценка на съответствието и строителен надзор.

Зона за отдих „Чаршията” кв. Устово, гр. Смолян

Зони за обществен отдих по поречието на р. Черна, подобект: Зона за отдих „Чaршията” кв. Устово, гр. Смолян по проект: „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян”  по ОПРР 2007-2013 – строителен надзор.

Производствена сграда с офиси „Колори“

Производствена сграда с офиси „Колори“, гр. Пловдив оценка на съответствието и строителен надзор.

Дневен център за деца и възрастни с увреждания /ДЦДВУ/ „Звънче”, гр. Смолян

Ремонт и реконструкция на Дневен център за деца и възрастни с увреждания /ДЦДВУ/ „Звънче”, гр. Смолян – строителен надзор.

Джъмбо София 3

Магазин за промишлени стокиДжъмбо София 3”, Дружба 2, Район Искър, гр. София оценка на съответствието и строителен надзор.

ДВПР-с.Ровино, общ. Смолян

Ремонт и реконструкция на ДВПР, с. Ровино, общ. Смолянстроителен надзор.

Православен храм, ЖР Тракия, гр. Пловдив

Православен храм, ЖР Тракия, гр. Пловдив оценка на съответствието и строителен надзор.

Къща за гости, с. Проглед, общ. Чепеларе

Къща за гости, с. Проглед, общ. Чепеларе оценка на съответствието и строителен надзор.

Цех за бутилиране на ацетилен „Калцит“, гр. Асеновград

Цех за бутилиране на ацетилен „Калцит“, гр. Асеновград – оценка на съответствието и строителен надзор.

Складова-логистична база за хранителни продукти „Фреш лоджик”

Складова-логистична база за хранителни продукти „Фреш лоджик”, с.Бенковски, общ. Марица – оценка на съответствието и строителен надзор.

Обща стойност на обекта: 13 млн. евро

Фабрика за обработка на ориенталски тютюни на „Сокотаб - България“

Фабрика за обработка на ориенталски тютюни на „Сокотаб – България“ оценка на съответствието и строителен надзор.

Обща стойност на обекта: 25 млн. евро

Летище Пловдив

Летище Пловдив, обл. Пловдив – оценка на съответствието и строителен надзор.

Обща стойност на обекта: 25 млн. евро

Научно-технологичен парк „София Тех Парк“, гр. София

Научно-технологичен парк „София Тех Парк“ (етажен паркинг, Иновационен форум, Музей/Експериментариум с посетителски център), гр. София оценка на съответствието и строителен надзор.