КОНТРОЛ ИНВЕСТ ЕООД | Технически паспорти
Контрол-Инвест ЕООД предоставя услуги в областта на строителния надзор, сертифициране на сгради и съоръжения и изготвяне на технически паспорти.
оценка, съответствие, строителен, надзор, строителството, инвеститорски, контрол, координация, безопасност, здраве, обследване, енергийна, ефективност, сертифициране, изготвяне, технически, паспорти, недвижими, имоти, машини, съоръжения, търговски, предприятия, вземания
7551
page-template-default,page,page-id-7551,page-child,parent-pageid-18,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Технически паспорти

Масивна съществуваща двуетажна сграда, находяща в гр. Пловдив, ул. “Отец Паисий“ №33

Обследване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на съществуваща сграда: Масивна съществуваща двуетажна сграда, находяща в  гр. Пловдив, ул. “Отец Паисий“ №33.

Национална Търговска Гимназия - Пловдив

Обследване и съставяне на технически паспорти; Обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на съществуваща сграда: Национална Търговска Гимназия – Пловдив /училищна сграда, учебни кабинети, ученическа банка/, гр. Пловдив, бул. „Руски“ №50.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Обследване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на съществуващи сгради на Държавно  предприятиеПристанищна инфраструктура“.

Дванадесет класно училище с физкултурен салон, с. Маноле

Дванадесет класно училище с физкултурен салон, с. Маноле, общ. Марица, обл. Пловдив – строителен надзор, изготвяне на технически паспорти и енергийни сертификати.